Les Parrandes

Música: Popular / Lletra: Rafa V. Arnal

Des de Vinaròs a Oriola,
de Morella a Guardamar (BIS)
som un poble que camina
i que ningú podrà parar.
Tenim un molt clar:
País Valencià.

Catalunya i Aragó,
Andorra i el Rosselló (BIS),
som un poble que camina
i que ningú podrà parar.
Tenim un molt clar:
País Valencià.

Contra els botiflers i els borts,
contra els manipuladors (BIS)
som un poble que camina
i que ningú podrà parar.
Tenim un molt clar:
País Valencià.

La Tarara

Música: Popular / Lletra: Rafa V. Arnal

Mare, la tarara,
Pepito plorava
perquè el catxirulo
no se li empinava.

La tarara, sí, la tarara, no,
la tarara, mare, que la balle jo. (BIS)

Eixa porta pirri, eixa porta pirri,
eixa porta pirri, també polissó.

La tarara…

Eixos tres dies de Pasqua
són tres dies de jugar.
Xics i xiques que no juguen
vénen a “dotorejar”.

Ai xumbala les xiques guapes
Ai xumbala del polissó,
Xics i xiques que no juguen,
que sen’n vagen al racó. (BIS)

El dia de Pasqua
Pepito plorava
perquè el catxirulo
no se li empinava.

La tarara…

Mare, la tarara
els valencians d’ara
qui vol dividir-nos
ens toca la fava.

La tarara…

Mareta

Lletra i música: Popular

Mareta, mareta,
anit vaig somniar
que una nineta m’havies comprat.

La nina tenia
bonics els seus ulls,
la cara ben fina
i el cabells molt rulls.

La nina plorava
quan jo l’adormia.
I si la cantava,
la son li venia.

Mentre l’engrunsava,
això jo li deia:
“adorm-te, nineta,
nina de ma vida”.

Romanç i Fandanguillo de Pepe l’obrer

Música i lletra: Popular

L’altra nit a Castelló
a la plaça del Mercat, si!
Un soldat busca la nòvia
la cama li va tocar, si!

Ella li ho diu a son pare
i son pare li va dir, si!
Que se’n vagen tots a Cuba
“menos Pepet” l’obrer, si!

Pepet l’obrer entra en casa ,
bona nit si ja han sopat, si!
On està la seua Amparo
i en el racó s’ha posat, si!

Li trau cadira i “s’assenta”
i “s’assenta” al seu costat, si!
I parlant, parlant li deia:
xica amb tu no em vull casar, si!.

Més m’estime una llauradoreta
que m’ajude a collar espinacs
i que agafe la meua burreta
per València… xiques qui vol naps!
qui vol naps, qui vol naps,… (bis)
Xiula-li, xiula-li,… (bis)

Xiula-li, xiula-li,… s’ha acabat.

El sereno porta cua

Música: Popular i Lleonard Giner / Lletra: Rafa V. Arnal

Ave Maria Puríssima,
sereno, “las onse”,
“sopados”, bufados”.
Trailero, trailero,
si l’agüela no du vi ,
no sopa l’agüelo.

Mon pare no té nas
mon pare no té nas
ma mare és xata,
i un germanet que tinc
i un germanet que tinc,
el nas li falta.

Mon pare no té…

Les claus de Déu
Sant Pere i San Joan,
anaven darrere
del triqui-triqui-trau.

Les claus de Déu…
triu-trau.

Té nostra senyera
ben clars dos colors :
quatre barres roges
damunt d’un camp d’or

Té nostra senyera… (bis)

Joan Petit

Música i lletra: Popular

El Joan Petit quan balla,
balla, balla, balla
El Joan petit, quan balla,
balla amb el dit.

Amb el dit, dit, dit,
ara balla Joan Petit.

El Joan Petit quan balla,
balla, balla, balla
El Joan petit, quan balla,
balla amb la mà.

Amb la mà, mà, mà.
amb el dit, dit, dit,
Ara balla Joan Petit.

Puny, mà, dit.
Braç, puny, mà, dit.
Cap, braç, puny, mà, dit.
Nas, cap, braç, puny, mà, dit.
Melic, nas, cap, braç, puny, mà, dit.
Cul, melic, nas, cap, braç, puny, mà, dit.
Peu, cul, melic, nas, cap, braç, puny, mà, dit.

Tira-la al foc

Música: Popular / Lletra: Rafa V. Arnal

El tio Pep és un home
que vol plantar una falla
per poder cremar en ella
allò que dóna migranya.
Com l’home és molt decidit
i de raó no li’n falta,
en primer lloc vol cremar
la seua desesperança.

Tira-la, tira-la, tira-la al foc…

Encara que llaurador,
és home que el dit no es mama,
i és el “Tercer Cinturón”
un rotllo que no li agrada,
que desfarà tota l’horta,
i amb ella la seua casa,
i a una empresa d’autopistes
la tira dins de la falla.

Tira-la, tira-la, tira-la al foc…

Per a alguns polítics locals
els “cinturón” els fa falta,
i amb l’excusa de les obres
“forrar-se” els tios de pasta,
I els pobles enforfoguits
com si foren una gàbia,
a la gent que això vol fer
la tira dins de la falla.

Tira-la, tira-la, tira-la al foc…

El pollastre de Maria

Música: Popular / Lletra: Rafa V. Arnal

Maria tenia un nóvio
que per nadal li va regalar,
un pollastre blanc i negre
i la seua sogra li’l vol furtar,
un pollastre blanc i negre
i la seua sogra li’l vol furtar.

Maria li pren malícia,
agafa al pollastre cul per amunt,
li diu a la seua sogra:
si vol pollastre, compre-se’n un,
li diu a la seua sogra:
si vol pollastre, compre-se’n un.

Maria no vol que a casa
vaja la sogra a fer-li res,
que ella a soles s’ho apanya,
s’ho cou, s’ho guisa i s’ho “papa” bé,
que ella a soles s’ho apanya,
s’ho cou, s’ho guisa i s’ho “papa” bé.

La xupinà

Pendent